ⓘ Annonsupplysning

Casinomagazine.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online casinon som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här

Uppdateringar av den svenska spellagen

Som de flesta spelare har koll på fick vi den 1 januari 2019 en ny spellag i Sverige. Det beror på att svenska staten tidigare hade monopol på allt spel om pengar här i landet. I 2019 öppnades dock monopolet upp, då det länge funnits ett stort intresse bland utländska spelbolag för att etablera sig på den svenska spelmarknaden

Huvudsyftet med den svenska spellagen är att bibehålla trygga spel för det svenska folket, samtidigt som det också genererar en inkomst till statskassan. Detta eftersom varje spelbolag betalar 18% skatt på sin vinst. 

Många tolkningar av lagen

Den svenska spellagen har varit omdebatterad bland spelbolagen redan från start. Kritiska röster har bland annat höjts kring det faktum att regelverket varit luddigt utformat, vilket lämnat öppet för tolkningar av flera paragrafer. När spelbolagen därefter visar sig ha tolkat dessa fel har de straffats med höga böter. Några korrigeringar i spellagen har dock inte gjorts för att åtgärda detta. Istället menar man att spelbolagen med vilje misstolkat paragraferna, i syfte att erbjuda exempelvis sådana bonusar som inte tillåts enligt den svenska spellagen. Huruvida lagen är svårtolkad eller inte lägger vi inga värderingar i, men i 2019 genomfördes totalt 23 beslut om sanktionsavgifter för spelbolag som brutit mot den svenska spellagen. I 2020 delades endast 5 sådana ut. 

En tillfällig ändring av spellagen

I 2020 genomfördes en tillfällig ändring av den svenska spellagen – dock inte på grund av ovanstående anledning. Istället drabbades Sverige av en storskalig arbetslöshet, vilket regeringen menade utgjorde en ökad risk för att fler svenskar skulle börja satsa mer pengar på casinospel i hopp om att vinna stort. Det skulle i sin tur kunna leda till ett ökat spelmissbruk, vilket ledde till att den svenska regeringen snabbt drog i nödbromsen. 

Ett förslag till en samling tillfälliga ändringar i den svenska spellagen lades fram och klubbades igenom på rekordtid. Den 2 juli genomfördes den tillfälliga lagändringen – till spelbolagens stora missnöje. Flera spelbolag har överklagat beslutet med hänvisning till att det inte finns någon statistik som stödjer de argument på vilka lagändringen genomförts. För detta har dock inget gehör getts, och den tillfälliga lagändringen har inte dragits tillbaka. 

Flera förlängningar av den tillfälliga förordningen

Från början skulle lagändringen gälla till och med den sista december 2020. I ett pressmeddelande den 3 december 2020 angav dock regeringen att den tillfälliga lagändringen förlängs, fram till den 30 juni 2021. 

Den 20 maj kom ett nytt pressmeddelande från regeringen. I detta meddelades att den tillfälliga förordningen kommer förlängas ytterligare – denna gång fram till 14 november 2021. Motiveringen till beslutet grundades på att den situation Sverige befinner sig i nu, har lett till ökad social isolering samt en ekonomisk utsatthet. Huruvida ytterligare förlängningar sker i vinter återstår att se. 

Dessa ändringar har gjorts i spellagen

De ändringar som genomförts syftar till att stärka konsumentens säkerhet och motverka en spelproblematik. Detta genom att minska incitamenten för att börja spela, tydliggöra den faktiska speltiden samt sätta gränser för hur mycket varje individ maximalt kan spela för under en viss tidsperiod. 

  • Bonusar: Enligt den svenska spellagen får endast en bonus per spelare och licens delas ut. Denna ska delas ut i samband med att spelaren antingen registrerar sig, alternativt gör en första insättning. Tidigare har spelbolagen själv fått bestämma hur stor denna bonus ska vara. I samband med att spellagen tillfälligt ändrats, får nu varje spelbolag dela ut en bonus till ett värde av maximalt 100 kr – övriga regler kring bonusen är oförändrade.
  • Tidsgränser: Varje spelbolag ska tillhandahålla olika verktyg som spelarna kan använda sig av för att ha kontroll över sitt spelande. Dessa verktyg är frivilliga att använda – bortsett från insättningsgränser, vilka är obligatoriska att ange. När den tillfälliga lagändringen klubbades igenom blev det också obligatoriskt för spelarna att ange tidsgränser. Dessa anger hur mycket tid spelaren kan spendera på sitt spelkonto som längst, under en viss tidsperiod.
  • Insättningsgränser: I samband med att en spelare registrerar sig vid ett casino ska denne ange sina personliga insättningsgränser innan denne tillåts börja spela. Detta är obligatoriskt, och de gränser som anges gäller per dag, vecka och månad. Insättningsgränserna är fortfarande obligatoriska, men numer är det inte möjligt att ange en högre gräns än maximalt 5 000 kr per vecka.

Anmäl dig till våra utskick och få de allra senaste nyheterna, erbjudanden, kampanjerna och mycket, mycket mer.