unibet trav - bild travhäst banner

Nyhet

Unibet kämpar mot regeringen för spel på hästar

För en tid sedan skickade Unibet in en ansökan om att få erbjuda spel på hästar för spelare i Sverige – nu kom svaret från regeringen som säger nej till ett sådant tillstånd. Unibet svarar med att gå vidare med ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

I svaret från regeringen står bland annat att:

”Tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar har i enlighet med riksdagens uttalande enbart beviljats ATG, vars överskott går till hästsporten. Staten har det rättsligt bestämmande inflytandet i bolaget genom att regeringen utser majoriteten av ledamöterna i bolagets styrelse.”

”Hästmonopolet strider mot EU-rätten”

Unibet går alltså vidare då den monopolsituation som den svenska regeringen upprätthåller när det gäller spel på hästar inte är tillåten – den strider nämligen mot EU-rätten. I sin nya ansökan om prövning som har skickats till Högsta förvaltningsdomstolen skriver Unibet bland annat att;

”Därigenom tydliggjorde regeringen att det privata bolaget ATG har en exklusiv ensamrätt för vadhållning i samband med hästtävlingar och att ingen annan aktör tillåts konkurrera med ATG”.

Hur det hela slutar är ännu oklart.